Sikker sejlads

 Haderslev Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejlads med kano


 Denne instruks er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens anvisninger.


 

1. Reder og juridisk ansvarlig person

    Haderslev Ungdomsskole Christiansfeldvej 8a, 6100 Haderslev
    Ungdomsskole inspektør Jørn Hansen

2. Beskrivelse af sejlaktiviteter
    Sejlads med kano foregår tidligst fra 1. maj til (og med) senest uge 41.

3. Identifikation af risici

    En elev går i panik og magter ikke at svømme efter overbordfald. Hurtig skiftende vejrforhold.

4. Tiltag til at imødegå risici

    Der anvendes udelukkende redningsveste der sikrer at eleven selv i bevidstløs tilstand vender ansigtet opad og dermed fri af vandet
    Ved hurtig skiftende vejrforhold (= øget vindhastighed) søges mod land eller man lader sig drive mod land. Alt efter vindretning sejles med max. vindhastighed.

5. Fartøj og udrustning

    Kanoer og redningsveste efterses af personalet inden ibrugtagning.

6. Besætning
    Personalet/besætningen følger kanosejladsen fra følgebåde med motor, der i antal er afstemt efter antallet af kanoer.

7. Operative forholdsregler

    Der sejles efter solopgang og før solnedgang. Ydre grænse for sejlads på fjorden er Stevlt. Vindforholdene med hensyn til retning og styrke vurderes fra gang til gang.
    Blandt andet i relation til elevernes alder og antal. Som udgangspunkt er vinstyrken 6m/s maximum.

8. Ulykke

    Ved ulykke vil følgebådene opsamle tilskadekomne og sejle mod land med vejforbindelse.

9. Assistance

    Personalet i de motordrevne følgebåde er udstyret med mobiltelefoner og hidkalder med det samme læge- og ambulance assistance når situationen kræver det.

10. Antal personer ombord

    Kanoerne er indrettet til henholdsvis 2 og 3 personer

11. Sikkerhedsinstruktion

    Før sejladsen instrueres alle elever i korrekt iklædning af redningsvest og dennes lukning samt ombordstigning i kanoerne,