Lov om ungdomsskoler

Ungdomsskolens formålsparagraf:

§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktivt medvirken i et demokratisk samfund.

§2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der tilmeldt kommunens folkeregister.

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler