Uddannelsesparathed – et beredskab for enkeltelever ad hoc

 

Ungdomsskolen har uddannelsesparathedsforløb for enkeltelever.Vi har ikke en egentlig klasse til det, men vi har et beredskab, og mange elever har været gennem et sådant forløb hos os.

 

Beredskabet har hjemmel i Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004) og Vejledningsloven (LBK nr 671 af 21/06/2010) (særligt tilrettelagt forløb mhp. erhvervsmæssig uddannelse). Alle 15-17-årige unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse.

 

Målgruppen er unge, som reelt eller potentielt er "ikke uddannelsesparate".

 

Beredskabet her er etableret for at bistå UU med at løse kommunens forpligtelse om "et særligt tilrettelagt forløb for 15-17-årige".

 

Vi tilstræber et beredskab i den eksisterende klasse- og lærerteamstruktur, så at vi hen over året kan tage et begrænset antal elever ind. Der vil i hvert enkelt tilfælde være tale om særlige aftaler med UU-lederen. Det vil være nødvendigt med ressourcer fra UU i et vist omfang. UU indgår i tæt samarbejde med fx elementer som vejledning, praktikvaretagelse, skemalagt tilstedeværelsesundervisning osv.

 

Den unges individuelle forløb kan bestå af ungdomsskoleundervisning, vejledning, praktik, ekstern (ordblinde)undervisning og brobygning.

 

Samarbejdet mellem USK og UU skal samlet set give den enkelte unge et forløb, der giver mulighed for at blive uddannelsesparat.

 

Visitation til Uddannelsesparathedsberedskabet altid via UU:

   

  1. UU-leder kontakter Uddannelsesafdelingens leder i hvert tilfælde og drøfter mulighederne og rammerne – herunder UU’s deltagelse med ressourcer. 

   

  2. Startsamtale mellem eleven med familie og USK-lærere og leder. Der aftales starttidspunkt og konkrete aktiviteter og skema for de første uger, herunder evt. praktiksted, skolefag og niveau. Der aftales tid for opfølgningsmøde / skole-hjem-samtale. 

   

  3. Eleven starter. Den unge tildeles en kontaktlærer fra UU. 

   

  4. Opfølgningsmøde / skole-hjem-samtale som aftaltes ved startsamtalen.