EGU som opfyldelse af undervisningspligt et beredskab for enkeltelever ad hoc

 

Der er mulighed for at opfylde sin undervisningspligt ved EGU i stedet for i folkeskolen.

 

Beredskabet har hjemmel i Folkeskoleloven (LBK nr 998 af 16/08/2010) § 33.4-6, Ungdomsskoleloven (LBK nr 997 af 08/10/2004), og evt. EGU-loven (LBK nr 987 af 16/08/2010).

 

Målgruppen er undervisningspligtige i udskolingen, om har brug for et alternativt, praktisk tilbud jf. ovenstående hjemmel.

 

Uddannelsesafdelingen har et struktureret beredskab til at etablere forløb. Hvor undervisnigspligtige enkeltunge i 8..-9. klasse under visse forudsætninger kan opfylde undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse. Vi har hjemmel og beredskab til at lave EGU med praktisk lærlingearbejde for skoletrætte børn, fx fra AU-klasserne.

 

Visitation til beredskabet:

Sker ved konkret enkeltsagssamarbejde mellem elev og forældre, afgivende skole, Skoleafdelingens pædagogiske konsulent og Ungdomsskolens Uddanelsesafdeling.