Al ansøgning skal ske gennem UU-Haderslev. Tlf. 7434 7925.

Ansøgningsskema PDF EGU 13-10-08

Ansøgningsskema WORD EGU 13-10-08

EGU-opgaven i Haderslev Ungdomsskole

Erhvervsgrunduddannelse, EGU, er en kommunalt forankret lovfæstet ungdomsuddannelse, som kommunalbestyrelsen tilrettelægger.

Kommunalbestyrelsen har det endelige ansvar for opgaven, mens Haderslev Ungdomsskole er en del af den samlede kommunale forvaltning og opgaveløsning. I den egenskab, og i samarbejde med den tilrettelæggende kommunalbestyrelse, udfører Haderslev Ungdomsskole en del af det praktiske arbejde i forbindelse med gennemførelse af EGU. Det praktiske arbejdet består bl.a. i:

 · Samarbejde med UU og Produktionsskolen om identificering af potentielle EGU-elever.

· Dele af uddannelsesvejledningen bl.a. i forbindelse med evt. ungdomsskoleundervisning og samarbejde med andre aktører i EGU-uddannelsesplanen.

· Dele af gennemførelsesvejledningen i forbindelse med ungdomsskoleundervisningen og andre aktører.

· Undervisning i ungdomsskolens heltidsundervisning, som nogle af EGU-eleverne har indskrevet i deres EGU-uddannelsesplan.

· Administrative opgaver i forbindelse med ovenstående.

Se også: Lov om erhvervsgrunduddannelse mv. LBK nr 987 af 16/08/2010

 

Ungdomsskolen må gerne arbejde med EGU.

Under optakten til revisionen af EGU-loven her i 2007 har der været tvivl om ungdomsskolens muligheder for at være EGU-aktør. Ministeren har svaret US-centret i jurasprog primo marts 2007, og siden har Jørgen Torsbjerg Møller (Undervisningsministeriets kontorchef i Juridisk kontor for grundskolen og ungdomsuddannelserne) på konferencen ”Bedre brug af erhvervsgrunduddannelsen, EGU” (Christiansborg 14. maj 2007) forklaret ministerens svar i lægmandssprog således, at ”Ungdomsskolen kan ikke som institution have ansvaret for EGU, men den ansvarlige kommunalbestyrelse kan lade ungdomsskolen og dens medarbejdere udføre praktiske EGU-opgaver”. Ungdomsskolen må altså godt udføre opgaven, men kommunalbestyrelsen kan ikke uddelegere / løbe fra ansvaret for EGU.