Naturskolens formål

 

 Naturskolen har det primære mål, at give eleverne spændende, erfaringsskabende og lærerige oplevelser i og med naturen.

 For at skabe helhed og forståelse er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem klasseundervisningen på skolen og besøget på Naturskolen – sådan at teori og praksis forenes.

 Gennem Naturskolens tilbud til børn og unge, ønsker Naturskolen at være med til at give kommunens børn og unge en forståelse for og glæde ved, at være og færdes i naturen.

 Naturskolens ønske er, at børnene på sigt bliver klædt på til at tage stilling til spørgsmål og problematikker om natur og miljø.