Undervisningsmiljø

Arbejdet med undervisningsmiljøvurdering
Haderslev Ungdomsskoles bestyrelse og ledelse er stedse i processen med at beskrive arbejds- og undervisningsmiljø med fokus på sikkerheds- og sundhedsforholdene, herunder psykisk og æstetiske miljø. Beskrivelsen og udviklingen sker i samarbejde med elever, personale og øvrige interessenter i undervisningsmiljøet.

Spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne
Der er i sæsonen 2010/11 gennemført en spørgeskemaundersøgelse som udgangspunkt for en ny kortlægning og beskrivelse af undervisningsmiljøet (se nedenstående link). Der er udarbejdes en vurdering af det samt et forslag til handlingsplan i løbet af foråret
 2011. (se nedenstående link). 

Bestyrelsens plan
På den baggrund vedtager bestyrelsen en rammeplan for indsatsen og opfølgningen (se nedenstående link).


Kortlægning og beskrivelse, Vurdering og handlingsplan samt bestyrelsens Opfølgningsplan følger  med henblik på tilgængelighed for elever, personale og øvrige interessenter i undervisningsmiljøet jf. undervisningsmiljøloven §§ 6 og 7.