UNGDOMSSKOLENS Operation Netværk

Haderslev Ungdomsskole fritidsafdeling og SSP-afdeling tilbyder naturoplevelser for primært kommunens 7.-klasses elever med deres lærere.

Vores kommune har på Haderslev Fjord og i skovene rigtig gode muligheder for et alsidigt fritidsliv udendørs. Disse muligheder vil vi gerne præsentere for unge i samarbejde med deres klasselærere.

Vi har et bredt "sortiment" af udstyr og aftaler på plads, som giver nem mulighed for ture af én eller to dages varighed. En rationel logistik betyder relativt lidt arbejdstid til opstart og sammenpakning. Vi arrangerer turene i samarbejde med klassens lærere.

Vores mål at bidrage til at styrke de interne netværk i den enkelte gruppe, klasse eller årgang. Og vi vil måske gerne rokke lidt ved fastlåste roller. Vi vil også præsentere Ungdomsskolen.

Vi står til rådighed med udstyr og den nødvendige instruktion. Klassen har selv de lærerkræfter mv. med, som normalt ville være med på en hyttetur. Oprydning og rengøring af materiel er en del af alle aktiviteter.

Alle aktiviteterne kræver engagement og praktisk tøj !

God fornøjelse.


EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

1) Kano på fjorden.

En hel dag fra kl. 8 - 16. max 24 personer incl. 2 lærere.
Elever og lærere møder på havnen. Vor instruktør er klar og instruerer i det basale om sikkerhed, færdselsregler og boathandling. Han er til stede indtil I er i vandet efter ca. en time. I sejler selv til en af vore rastepladser ved fjorden og laver bålmad eller andre aktiviteter. Instruktøren kan evt. også være der, når I kommer tilbage. Det tager 1½ time at pakke sammen.
Skolen sørger for: Mindst 2 lærere + elever + ansvar for rengøring og aflevering af udstyret.
Ungdomsskolen sørger for:  Indledende basal instruktion + kanoer med udstyr. Aftaler om at låne rasteplads. Evt. aktiviteter på lejrpladsen.

2) Kano, natløb og overnatning ved fjorden.
To dage, max 24 personer i kanoerne incl. 2 lærere.
Program om nævnt under 1), men med overnatning på en af vore lejrpladser.
Skolen sørger for: Som nævnt under 1), dog helst 3 lærere + mad mm.
Ungdomsskolen sørger for: Som nævnt under 1),+ bivuakudstyr + natløb m. instruktør + evt. ledsagebåd + bagvagt på telefon under hele turen.

3) Samarbejdskursus i sejljolle og motorbåd.
To ugedage á ca 6 timer max 20 personer incl. 2 lærere.
Elever og lærere møder på havnen. Vor instruktør er klar og instruerer i det basale om sikkerhed, færdselsregler og boathandling. I er på vandet efter ca. en time. I hver sejljolle er 4 elever + sejlkyndig lærer / vor instruktør. I vor motorbåd er max 10 elever + vor instruktør + gerne en lærer. I sejljollerne prøver man at håndtere sådan én i fællesskab. I motorbåden tilsvarende. Alle får lov at styre.
Skolen sørger for: Mindst 2 lærere, gerne med lidt kendskab til / mod på sejlads. Mad og tørt tøj. Hjælp til oprydning.
Ungdomsskolen sørger for:  Indledende basal instruktion, joller med udstyr, instruktør under arrangementet.

4) Cykel- og motorsejltur til et smukt sted.
En hel dag fra kl 8-16, max 24 personer incl. 2 lærere.
Elever og lærere møder på havnen hos vor skipper. Halvdelen cykler med egen lærer 15 km til lejrpladsen ved fjordmundingen. Halvdelen sejler i vor motorbåd med vor skipper + en lærer. Undervejs er der obligatorisk orientering om fjordens natur og kulturhistorie mv. Man mødes til aktivitetsprogram og frokost på lejrpladsen. Derefter byttes evt. transportform på hjemturen.
Skolen sørger for: Helst 2 lærere + elever med cykler og madpakke. Hjælp til oprydning. Enkelte kan evt. låne en cykel på Ungdomsskolen.
Ungdomsskolen sørger for: båd, skipper og lejrplads.

5) Fiskeri- og navigationsintroduktion.
En hel dag fra kl 8-16, max 9 personer incl. 1 lærer.
Fra havnen sejler vi ud på fjorden og hører og oplever natur, kultur, fisk, navigation og roning. Alle prøver at styre og holde en kurs efter landkending og kompas. Vi sætter garn, trækker vod eller fisker med stang og bundsnøre eller kunstagn. Frokost på båden eller ved en af vore rastepladser. Vi ankrer op og ror i land i en slæbejolle. Roning er også noget, der skal læres !
Skolen sørger for: Lærer + elever  + oprydning.
Ungdomsskolen sørger for: Fartøjer, skipper og rasteplads.

6) Aktivitetsaften på Ungdomsskolen og bivuakovernatning.
En aften-nat-morgen på Ungdomsskolen og i Vesterskoven. En eller flere klasser (en årgang) hver med 2 lærere.På Ungdomsskolen grupper i diverse udfordrende og hyggelige ungdomsskoleaktiviteter i forskellige workshops, fx: Selvforsvar, blindsvømning, duft-sansebane, rapelling, grøn sløjd, bålmad, morgendisco mm. Efter det bevæger man sig ud i Vesterskoven, bygger fælles bivuakker til grupperne og overnatter. Der kan også overnattes på Ungdomsskolen. Morgendiskotek og morgenmad på Ungdomsskolen. Eller direkte hjem. Skolen sørger for: 2 lærere pr. klasse, soveposer mv.Ungdomsskolen sørger for: Aktiviteterne i samarbejde med Jer. Bivuakudstyr mv.
7) Natløb i skoven - morgenmad på Ungdomsskolen.
Som nævnt under 6), men med traditionelt natløb i skoven i stedet for workshops på Ungdomsskolen.
8) Havkajakker.
I stedet for kanoer kan man bruge havkajakker. Vi har dem i samarbejde med bl.a. Haderslev Fjords Kajakklub. Der er kapacitet til 24-26 personer i enmandskajakker og et par tomandskajakker.Brug af havkajakker kræver, at deltagende lærere har ?nøglekursus?. Hør nærmere om det hos os.
9) Live-rollespil og naturliv.
En dag / aften / nat i skoven.Én eller flere klasser (fx en årgang) hver med 2 lærere.Grupper og personer tildeles/vælger roller. Alle er udklædte. Rollespil i fx middelalderligt miljø. Lejraktiviteter, tvekampe, konkurrencer og krig. Aktiviteterne er styrede fsv. angår regler og adfærd. Kan kombineres med elementer fra vore andre lejrlignende aktiviteter.Denne aktivitet kan bruges som ren overtryksventil, hvor roller leves ud under kontrollerede former. Eller den kan bruges bevidst i et længere varende arbejde med at rokke ved rollerne i en elevgruppe. Skolen sørger for: 2 lærere pr. klasse, soveposer mv. Hjælp til oprydning.Ungdomsskolen sørger for: Hjælp med tilrettelæggelsen af klassens praktiske forberedelser. Instruktør på aktiviteterne i samarbejde med Jer. Bivuakudstyr mv. Rollespilsudstyr kan lånes i begrænset antal (sværd, skjolde, hjelme og evt. kostumer).
10) Skræddersyet.
Elementerne i de beskrevne aktiviteter kan strikkes sammen på mange måder. Derfor opfordrer vi hermed til at man kontakter os med alternative ønsker. Så finder vi ud af sammen med Jer, hvordan vi får det kombineret bedst muligt til den konkrete elevgruppe.

Udstyr
Ungdomsskolen råder over diverse udstyr til udendørs aktiviteter, fx:Kanoer8 stk. Inkas525 aluminiumskanoer, 3 personer, sikkerhedsudstyr, let at komme i gang med.Sejljoller2 stk. Rügen-sejljoller med 2 sejl, 4-5 personer i hver, stabil og med sikkerhedsudstyr. Kun med en af vore instruktører.Surfbrætter4 stk. incl. våddragter. Kræver særlig engageret klasselærer.HavkajakkerCa. 22 stk. 1-mands og 2 stk. 2-mands incl. sikkerhedsudstyr. Kræver lærer med kajakkursus (afholdes årligt, 2x4 timer, 500kr).MotorbådÅben båd, 10 m, 10 personer er rart, 16 personer er muligt. Fiskeudstyr i begrænset omfang. Kun med vore skippere.LejrudstyrDiverse kogekar, spader, bivuakpressenninger mm.3 stk lavu-telte ("same-tipier") á 10 sovepladser.BålkøkkenTrefod, bålpander mm.Grøn sløjd.Save, økser, knive, båndknive, flæk-udstyr mm. til fremstilling af primitive møbler, skeer, tallerkener, finsk komfur osv.AFTALER, OG TILMELDINGER PÅ 7434 7950

Rammer
Aktiviteterne aftales og tilrettes ved forudgående møder med Jer. Når vi arrangerer det i samarbejde med folkeskolerne som et led i ?Operation Netværk? dækker vi som det er beskrevet. Det forudsætter at præsentationen af et alsidigt og aktivt fritidsliv og opbygningen af gruppefællesskaber er en del af formålet med aktiviteterne. Dette er også en del af ungdomsskolens formål. Vi forventer klasselærernes deltagelse i et kort evalueringsmøde efterfølgende. I kan også leje kanoer, motorbåd mv. til helt jeres helt eget projekt. Hør nærmere.

Om Operation Netværk?
Projektet udgår fra Ungdomsskolen som en del af vore SSP-aktiviteter. Folkeskolen er vor formelle samarbejdspartner. Målet er at unge får positive netværk og identiteter. Midlet er støttende samarbejde om unge i forskellige arenaer. Mange unge deltager ikke i det frivillige, organiserede fritidsliv, og går dermed glip af mange positive førstehånds-oplevelser med natur, kultur og samvær. Vi tror på, at der er sammenhæng mellem hvordan det går hhv. i fritiden og  i skolen.
Operation Netværk søger at skabe kontakt mellem de unges enkelte arenaer på en måde, som får positiv indflydelse på den unges hele situation og forebygger uheldig udvikling.

Det er vigtigt at blive til noget.
Men vigtigere at blive til nogen !

Operation Netværk Natur med mening

Kontakt
Jørn Hansen ungdomsskoleinspektør joha@(if you can see this please update your browser)haderslev.dk
Jesper Petsersen viceinspektør jppe@(if you can see this please update your browser)haderslev.dk
Peter Jensen SSP-konsulent pejn@(if you can see this please update your browser)haderslev.dk